Történeti áttekintés

 

A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium jogelődje 1953 szeptemberében kezdte meg működését XVII. kerületi Általános Gimnázium néven. Iskolánk helyét a Pesti úton, a Vigyázó-kastélyban jelölték ki, amely eredetileg nem iskolai célra készült, de - a műemléki állag megőrzésével együtt  - átmenetileg sikerült iskolaszerűvé tenni. Mai, végleges épületünkben 1961 őszén indult el a tanítás.

 Az 1955 és 1991 közötti időszakban - az akkori politikai viszonyok hatására - Fürst Sándor Gimnázium néven vált ismertté az intézmény. 1991-től Balassi Bálint a gimnáziumunk névadója.

Az intézmény 1993-tól áttért a nyolcévfolyamos gimnáziumi képzésre. A saját fejlesztésű tantervi program, amely elnyerte az Oktatási Minisztérium jóváhagyását, a nevelőtestület innovatív munkáját dicséri. A szerkezetváltást, mint kerületi oktatáspolitikai döntést megelőzte a fenntartó előkészítő munkája, mely során körvonalazódott az a lakossági igény, miszerint szükség van egy magas színvonalú, a tehetséggondozást megvalósító kerületi középiskolára.

A lakossági igény ezen képzési forma iránt a kezdetektől töretlen. Minden évben két – háromszoros túljelentkezést tapasztalunk. Többek között ez is oka annak, hogy felvételi vizsgát követően válogatjuk ki diákjainkat. Gimnáziumunkban közel 600 diák tanul, évfolyamonként 2, illetve 3 osztályban.

 

Képek az iskola történetéből:

 

A Podmaniczky-Vigyázó kastély eredeti állapotában, az 1950-es években

(1953 szeptemberétől ez az épület adott ideiglenesen otthont az iskolánknak)

"Nagyon érdekes helyszíne volt akkoriban az iskolánkak, ugyanis a Pesti úton álló barokk kastélyban zajlott a tanítás. A termekben csodálatos aranyozású ajtók, hófehér fajansz kályhák, olyan magasan lévő kilincsek, hogy alig értük el. Egyszóval minden gyönyörű volt. A mi évfolyamunk volt az utolsó 1960-ban, akik ott érettségiztünk.
A kezdet kicsit nehéz volt, hiszen ’56-ban voltam elsőéves gimnazista, s alig több mint egy hónapja jártunk iskolába, amikor a forradalom kitört…
Nagyon szép diákéveink voltak itt a kastélyban: gyakran tartottunk bálokat, ilyenkor a termeket egybe nyitották. Az ilyen rendezvényeket élő zene és tánc kísérte, s a szülők is eljöttek és együtt táncoltak a tanárokkal."

Dr. Kiss Gáborné visszaemlékezése a kastélyban töltött diákévekre. In. Molnár Zsolt (szerk.): Így éltük meg a XX. századot. Bp. 2011. 38. o.


  Diákok csoportképe a kastély-iskola előtt, valamint az épület alaprajza (1950-es évek)

 Iskolánk első tantestülete 1953/54-ben, valamint az első érettségiző osztály

 

Évkönyv a IX. tanévből (a címlapon az új iskolaépülettel)

 

Ünnepélyre vonul az iskola (1960-es évek végén)

 

A tanári, a mai könyvtár helyén az 1970-es években 

 

Oroszóra a nyelvi laborban (a mai 29-es terem helyén) az 1980-as évek elején


"Audiovizuális tanterem" az 1980-as években

 

A könyvtár "szabad polca" az 1980-as években

 

Társadalmi munka közben pihennek a diákok, 1980-as évek


Atlétáink az 1980-as évek végén


Focistáink az 1980-as évek végén


Külföldi úton az énekkar (lent), valamint koncerten a Zeneakadémián (fent)
az 1980-as évek vévén


Az 1992-ben kiadott évkönyvön már ott az intézmény új neve is:
Balassi Bálint Gimnázium


Iskolaépületünk napjainkban, a 2011-ben elkészült homlokazti felirattal:
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium