Balassi Bálint

(Zólyom, 1554 - Esztergom, 1594)

 

 

Balassi Bálint a XVI. századi magyar irodalom kiemelkedő alakja. Őt tekintjük a magyar irodalom első  klasszikusának, világirodalmi szintű képviselőjének.
1554-ben, Zólyom várában született. Apja Balassi János, arisztokrata földesúr, édesanyja Sulyok Anna. Kitűnő nevelést kapott: Bornemissza Péter tanította, majd a nürnbergi egyetemen folytatta tanulmányait.
1569-ben édesapját hamis vádak alapján letartóztatták, ezért a család Lengyelországba menekült. Bár Balassi János formálisan elnyerte a király kegyelmét, de a bizalmát visszaszerezni nem tudta. A bécsi udvarnak engedelmeskedve 1575-ben csapatot küldött Erdélybe a 21 éves Bálint vezetésével. Feladatuk az volt, hogy csatlakozzanak a Báthory István erdélyi fejedelem ellen induló Bekes Gáspár seregéhez, de már Erdély határában elfogták őket. Így került Balassi az erdélyi udvarba, ahol rangjához illően bántak vele. Báthoryt egy év múlva lengyel királlyá választották, s Balassi Bálint az új király kíséretének tagjaként ízlelte meg a lengyel királyi udvar életének gyönyörűségeit. Igazi udvari ember vált belőle.
Magyarországra hazatérve megismerkedett Ungnád Kristófné Losonczy Annával. A múzsa hatása nem maradt nyomtalan, e szerelem ösztönzésére írta első, jelentősebb műveit.
1584 karácsonyán zilált anyagi ügyei miatt érdekházasságot kötött unokatestvérével, Dobó Krisztinával és hozományként elfoglalta Sárospatak várát. Ám házasságát érvénytelenítették. Időközben megözvegyült Losonczy Anna, s új reményeket ébresztett a szerelmes költőben: elkezdte írni Júlia-verseit.
A tatárok elleni hadjárat hírére 1589-ben Lengyelországba bujdosott. A hadjárat elmaradt, de Wesselényi Ferencnél Balassi megismerkedett Szárkándy Annával, akihez a Célia-verseket írta.
1591-ben tért haza Magyarországra, ahol részt vett a 15 éves háborúban. 1594-ben Esztergom váránál a törökök elleni ostrom alatt megsebesült és sérüléseibe belehalt.
1879-ben a Balassi-kódexben közzétették verseit, a költő saját kézzel írt könyvéből változtatás nélkül átvéve. Versgyűjteménye megszerkesztett verseskötet, azaz nem tetszőleges illetve keletkezési sorrendben követik egymást a versek, hanem meghatározható rend szerint. Ez a rend, a kötet kompozíciós elve a lírai önéletrajz, a kötet verseinek egymás utáni olvasása szerelmi történetet rajzol elénk.
Balassi eredetiségével, a reneszánsz stílusjegyek alkalmazásával mindannak az összefoglalója, amit a magyar költészet a középkorig produkált.

Iskolánk 1991 óta viseli Balassi Bálint nevét.

 

Balassi Bálint szobra iskolánk aulájában