BALASSI '92 ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány elsődleges céljának tekinti, hogy a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium tanulói értékeket közvetítő, igényes környezetben és körülmények között végezhessék tanulmányaikat.

Ennek érdekében:

a) Anyagi eszközök előteremtésével igyekszik pótolni a működő állami dotációból eredő hiányokat, adományok és egyéb lehetőségek kihasználásával

törekszik az iskolai környezetet igényesebbé tenni.

b) Meg kívánja teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a tanulók személyiségének fejlesztését, az önmegvalósítást, a tehetség

kibontakozását, a korszerű műveltség megszerzését.

c) Támogatja mindazokat az iskolai célokat, amelyek az európai normákhoz igazodó személyiség kialakítását tűzték ki célul, elsősorban a művészeti

tevékenységet, a nyelvtanulást, kulturális programok kidolgozását és megvalósításának területeit érintő feladatokat.

d) Segíteni szeretne minden olyan kezdeményezést, amely a gimnázium jóhírét, megszerzett tekintélyét öregbíti.

e) Támogatja az iskolai diákönkormányzat munkáját, részt vállal az iskola kulturális életének kiterjesztésében és színesebbé tételében.

f) Fontos feladatának tekinti a szociálisan rászoruló tanulók anyagi támogatását a programokban való részvételben.


g) A BALASSI '92 Alapítvány segíti az iskolát abban is, hogy a tanulók kiemelkedő teljesítményét minden területen megfelelően jutalmazza, ösztönözze.

h) Célul tűzi ki azt is, hogy anyagilag támogassa a tanulókat tanulmányi kirándulások, külföldi csereutak alkalmával.


A felsorolt alapítványi célok megvalósításához anyagi források gyűjtése, adományok, felajánlások útján történő gyarapítása szükséges.


ADÓSZÁM: 18048559-1-42

Az alapítványi célok megvalósítása érdekében számítunk a szülők támogatására az SZJA
1 %-os felajánlásával is.

Segítségüket ezúton is köszönjük!

A Balassi '92 Alapítvány kuratóriumi tagjai:


Ficzekné Molnár Mária – elnök
Molnárné Duschek Eszter
Hanol Judit
Ungváriné Nagy Ágnes


A Balassi '92 Alapítvány dokumentumai: