2012. SZEPTEMBER: határidők, fontos teendők

 

3. hétfő Tanévnyitó 8:00 órától, majd három osztályfőnöki óra
4. kedd Órarend szerinti tanítás kezdete ("A" hét szerint)
5. szerda Az őszi érettségi vizsgára jelentkezés határideje, a tanári ügyeleti rendszer indulása
6. csütörtök
7. péntek A DÖK munka- és ütemtervének leadása, a szakköri javaslatok leadása
10. hétfő Szülői értekezletek 17:30 órától (5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 8.a, 9.a osztályok)
A munkaközösségi munkatervek a nyelvi csoportok, a tanmenetek leadási határnapja.
A könyvtár, a hatásvizsgálati program és a gyermekvédelem  munkatervének leadása.
Teremrend véglegesítése
11. kedd Szülői értekezlet (10.a)
12. szerda Szakköri jelentkezés határnapja, a Szakmai Tanács ülése 14:00 órakor
13. csütörtök Osztálykirándulások
14. péntek Osztálykirándulások
15. szombat Osztálykirándulások
17. hétfő A szakköri munka indulása, a szakköri tanmenetek leadása
18. kedd
19. szerda Szülői értekezletek 17:30 órától (12.a, 12.c, 11.c). Kapcsolat felvétele az iskolaorvossal
20. csütörtök
21. péntek Javalattételi határidő a záróvizsgák módosítására. Továbképzési igények leadása
24. hétfő Szülői értekezlet a képesség- és készségszint-fejlesztési tanfolymara jelentkezők számára (18:00 órától)
25. kedd
26. szerda Szakmai Tanács ülése 14:00 órától
27. csütörtök
28. péntek OKTV-jelentkezések leadási határideje
Gólyabál