Ki állapítja meg a gyermek sajátos nevelési igényét  illetve a részképesség problémákat?

 

 A sajátos nevelési igény fennállását a különböző Országos Szakértői Bizottságok  állapítják meg. (pl. Országos Látásvizsgáló Szak. Biz.)
A részképesség problémák megállapítására a Nevelési Tanácsadó (Gy. T. Ált. Isk. és EGYMI) jogosult.
A szakértői vélemények tartalmazhatják a gyermek osztályzás alóli felmentésére szóló javaslatot is. Ennek alapján a szülő írásban kérheti az igazgatótól az osztályzás alóli felmentést. Ha a gyereket felmentik az osztályzás alól, azt a szaktanárral is közölni kell. A felmentés mellett viszont a gyerek köteles járni fejlesztő foglalkozásra.

Az érettségi vizsgán az osztályzás alóli mentességhez a szakvéleménynek már előbb (az érettségi előtt egy évvel) meg kell lennie.

A szakvéleményt szülő vagy szaktanár, osztályfőnök kérheti. Egy formanyomtatvány van erre a célra, amit a szaktanár vagy az osztályfőnök tölt ki, de a szülőnek ezt a véleményt ismernie kell.

A szakvélemények 2-3 évig érvényesek. A vizsgálat eredményét a gyermekvédelmi felelős, az osztályfőnök megkapja. Ebben a javaslat is benne van fejlesztő foglalkozásra (mivel nekünk nincs fejlesztő pedagógusunk, így gyakran a Nevelési Tanácsadóba járnak a gyerekek).
Mivel a gyermekek kiskorúak, a vizsgálatra a szülőnek kell elkísérnie és neki kell időpontot egyeztetnie a bizottsággal. (A várakozási idő gyakran több, mint 30 nap!)