Hatásvizsgálati munkaközösség

Újonnan alakult munkaközösségünk feladataként az iskolai hatásvizsgálati mérések lebonyolítását, koordinálását és értékelését határoztuk meg.
A hatásvizsgálat iskolánk pedagógiai programjának fontos alappillére, amely megfogalmazza a hatásvizsgálati mérések célját és felépítését.
A mérések egyrészt az egyéni problémák felderítését és orvosolását célozzák, valamint ezek eredményességét is figyelemmel kísérjük. Célunk a speciális képességek feltárása és a reális, harmonikus énkép kialakításának segítése, illetve próbálunk segítséget nyújtani a specializációs irány kiválasztásában, valamint a tanulók képességeinek és személyiségének megfelelő felsőfokú képzés megtalálásában.

Munkaközöségünk tagjai:

Jakab Hilda (munkaközösség-vezető)
Gergely Péter (iskolapszichológus)
Bogát Éva
Hanol Judit
Juhász Orsolya
Karmacsi Krisztina
Katonáné Cserepes Mária
Kovács Enikő
Laczkóné Jezerniczky Enikő
Láng Gabriella dr.
Sélleyné Kiss Viktória
Vadoba Melinda
Vígh-Kiss Erika