Rákóczi-emléknap a Balassiban

2019. június 14.

Az intézményünkben működő helyi szervezet az idén pályázatot nyújtott be a Rákóczi-emléknap megrendezésére, amelyet a Rákóczi-emlékév alkalmából írt ki a Rákóczi Szövetség a középiskolások számára.

 


A május 21-én megvalósított programunk kiváló lehetőséget adott a nagyságos fejedelem emlékének és a kuruc kor megidézésén túl arra is, hogy a Rákóczi Szövetség helyi szervezetét népszerűsítésük az iskolában, illetve a kerületi sajtóban.

Az egész napos program – ún. témanap – keretében az iskolarádió a szünetekben megemlékezett II. Rákóczi Ferencről, illetve a kuruc korhoz kapcsolódó versek, dalok csendültek fel. A fejedelem életéről egy kis kiállítás készült az aulában, a ahol a kifüggesztett tablókon megelevenedett a Rákóczi-szabadságharc kora. A rendezvény csúcspontja a délutáni rendkívüli taggyűlés volt, amelyet az iskola történelem szaktantermében tartottunk. A terem az emlékév alkalmából Rákóczi teremmé lett elnevezve, a gravírozott réztáblát ünnepélyes keretek között helyeztük fel a rendezvény keretében a teremajtóra, míg közben a kisgimnazisták kuruc kori dalokat énekeltek – meghívott vendégünk – Vesztergám Miklós tárogatóművész hangszeres kíséretével. A nagyságos fejedelem emlékének folyamatos ápolása céljából neveztük el az iskola történelem szaktantermét Rákóczi-teremnek, melynek ajtaján így most már egy réztábla, a teremben pedig Rákóczi-portré és a fejedelemtől származó, diákok számára is megfontolandó idézetek hirdetik Rákóczi emlékét.

Az ünnepi taggyűlés megnyitása Kisgimnazisták énekelnek a megnyitón

Az 5. A osztályos kisgimnazisták műsora utána a rendkívüli taggyűlés résztvevőit (kb. 35-40 fő, akik az iskolai szervezetünk tagjai) Farkas György, a gimnázium igazgatója köszöntötte, majd Szeleczky Mónika, a Rákóczi Szövetség rendezvényszervezéssel foglalkozó állandó munkatársa tartott előadást a Szövetség programjairól, idei pályázati lehetőségeiről. Az előadásának része volt a Rákóczi Szövetséget népszerűsítő kisfilm levetítése is.

Szelecky Mónika, a Rákóczi Szövetség munkatársa Az ünnepi taggyűlés résztvevői

 A továbbiakban egy érdekes kuruc kori irodalomtörténeti előadást hallottunk Blankó Miklós egyetemi demonstrátor (ELTE BTK) közreműködésével, melynek címe: Rákóczi irodalma – az irodalom Rákóczija. Az ünnepi taggyűlés részeként Molnár Zsolt tanár úr, a helyi szervezet vezetője elköszönt a végzős diákoktól, azoktól, akik az elmúlt években rendszeres résztvevői voltak a Rákóczi Szövetség programjainak. Különdíjban részesült Stubnya János Domonkos, helyi szerveztünk alelnöke, aki ballagóként, nyolc év után távozik az idén az iskolánkból. A ballagó tagjaink jutalmazása is a pályázati pénz felhasználásával történt (könyvjutalom, vásárlási utalvány).

Blankó Miklós irodalomtörténeti előadása Vesztergám Miklós tárogatóművész

Az emléknapi program zárásaként meghívott vendégünk, Vesztergám Miklós tárogatóművész tartott előadást erről a régi hagyományos magyar hangszerről, majd megszólaltatott néhány kuruc kori dallamot.


A HELYI SZERVEZET 2019. ÉVI KITÜNTETETTJE:

Elnökségi határozat a 2019. évi kitüntetett személyről Stubnya János Domonkos a kitüntetés után