Közösségi szolgálat elvégzése szervezetünkben

A Rákóczi Szövetség Budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Helyi Szervezet és a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium között 2013. október 1-jén létrejött egy együttműködési megállapodás, mely értelmében a helyi szervezetünk közösségi munkát adhat és leigazolhat.
A 2011. évi CXC. törvény 2.4.15 §-a szerint a közösségi munka: „szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”
Az elnökség döntése alapján közösségi szolgálati feladatot, munkát kizárólag a szervezetünk tagjainak biztosítunk.

Bővebben...