Helyi szervezetünk bemutatása

Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetséghez több mint egy évtizedes kapcsolat fűzi iskolánkat. A Cultura Nostra és a Gloria Victis versenyeken több alkalommal eredményesen szerepeltünk, s az elmúlt években sikerrel pályáztunk a diákutaztatási programokra, amelyek keretében erdélyi és felvidéki iskolákkal fűzhettük szorosabbra az ismeretségünket.
A 2012/2013-as tanévben értek meg a feltételek ahhoz, hogy a Balassiban is létrehozzuk a Rákóczi Szövetség helyi ifjúsági szervezetét.  Ifjúsági csoportunk valamivel több mint 20 fővel alakult meg, s azóta folyamatosan bővülünk.

Szervezetünk megalakulása óta aktívan részt vesz az iskolai nemzeti ünnepek és emléknapok szervezésében, ezáltal fontos szerepet játszik a nemzeti hagyományok iskolai ápolásában. A magyar történelem és kultúrtörténet emlékeihez kapcsolódó tanulmányutakat, kirándulásokat, múzeumlátogatásokat szervezünk tagjaink számára, az ehhez  szükséges anyagi források előteremtéséhez pedig felhasználjuk a Rákóczi Szövetség belső pályázati rendszerét. Évente két alkalommal részt veszünk a diákutaztatási programban (március 15. és június 4.), amikor határon túli magyar iskolákkal közösen ünnepelünk. Október 23-án pedig - igény szerint - fogadjuk a hozzánk látogató külhoni magyar diákokat.

Nyitottak vagyunk valamennyi balassis tanuló számára, ezért továbbra is várjuk a szövetség céljai iránt elkötelezett, tenni akaró diákok csatlakozását, akik fontos értéknek tartják a Kárpát-medencei magyarság összetartozástudatának erősítését, valamint II. Rákóczi Ferenc fejedelem szellemi örökségének ápolását.

Szervezetünk tagjainak egy csoportja Kassán, a dóm bejáratánál, II. Rákóczi Ferenc domborműve előtt
(2013. június)