A helyi szervezet felépítése

2013 februárjában alakult ifjúsági csoportunk legfőbb szervezete a taggyűlés, amelyen minden tagunk részt vehet, s ott a döntéshozatal során szavazati jog illeti meg. Taggyűléseink – amelyeket általában évente 2-3 alkalommal tartunk – nyilvánosak, de a döntéshozatalban csak a tagok vehetnek részt, akik befizették az éves tagsági díjat (diákoknak 300 Ft, felnőtteknek 1000 Ft).
A taggyűlés választja az elnökséget. Az elnökség tagjai (elnök, alelnökök, gazdasági vezető) előkészítik  a taggyűlést, elkészítik az éves beszámolókat és pénzügyi elszámolásokat, folyamatosan koordinálják az éves programok megvalósítását, valamint képviselik  helyi szervezetünket  a különféle szakmai fórumokon és  a sajtó előtt. A központi irodával a folyamatos kapcsolatot az elnök tartja. Az elnökség munkájának segítségére elnökségi tanácsadót kérhetünk fel, aki meghatározott időtartamra végzi - külön megbízási szerződésben rögzített - feladatait. Egy-egy évfolyam koordinálására, az elnökségi tagokkal történő kapcsolattartásra ún. évfolyam-koordinátor választható, aki megfigyelőként részt vehet az elnökség ülésein.

A helyi szervezetünk tisztségviselői 2013-2016 között:

Elnök: Molnár Zsolt (2013-)
Szervezési alelnök: Jónás Georgina (2013-2017); Stubnya János Domonkos (2017-2019); Csáki Bence (mb. 2019-)
Ügyviteli alelnök: Pótz Nagy Benedek (2016-)
Gazdasági vezető: Blankó Miklós (2013-2016); Eötvös Kitti (2016-2017); Ilyés Csenge (2017-2019)
Elnökségi tanácsadó: Blankó Miklós (2016-)
Évfolyam-koordinátor: