Tehetséggondozó konferencia a Balassiban

2023. március 21.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság egyéni tehetségfejlesztés szekciója a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban tartotta első műhelykonferenciáját március 18-án. Az ország több pontjáról érkezett szakemberek, tehetségügyben jártas pedagógusok ezúttal az egyéni tehetségfejlesztés témakörét járták körül.

A tanácskozáson részt vett dr. Balogh László professzor, az MTT elnöke, aki előadásában az elméleti hátteret világította meg. (Rendszerszemlélet az egyéni tehetségfejlesztő programokban). Ezt követően Farkas György igazgató a komplex tehetséggondozó program és az egyéni fejlesztés iskolai megvalósulásáról számolt be (Az egyéni tehetségfejlesztés beépítése az iskolai tehetséggondozó munkába).

Rédei Zsuzsanna iskolapszichológus a tehetséggondozás pszichológiai támogatásának lehetőségeit tárta fel (Az egyéni tehetségfejlesztés támogatása hatásvizsgálati mérésekkel).

A Balassi két tanára, Katonáné Cserepes Mária és dr. Vígh-Kiss Erika egy-egy megvalósult jó gyakorlat bemutatásával igazolta, hogy az iskola egészét átfogó tehetségbarát szemlélet és az egyéni tehetségfejlesztés iránt elkötelezett pedagógusok munkája látványos sikerekhez vezethet.

Terveink szerint a szekcióban most megkezdett munka a későbbiekben még folytatódik.

MTT egyeni_tehfejl_szekcio_workshop_2023.03.18_Balassi