Az eddigi legjobb tanévét zárta a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium

Tizenhetedik Online, 2011. június 25.

A Balassi eddigi legjobb éve – idézte Farkas György, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium igazgatója tanévet záró beszédében a Tizenhetedik Online minap megjelent értékelését.

A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium a tehetséggondozás zászlóshajója Rákosmentén. Az 1993 óta nyolcévfolyamos gimnáziumi képzést folytató intézmény nagy hangsúlyt helyez a tehetségek felismerésére és fejlesztésére. Az oktatás eredményességét többek között a különféle tanulmányi versenyeken elért sikerekkel is le lehet mérni. Eredményekben nincs hiány: az utóbbi másfél évtizedben egyre több fővárosi, országos, sőt nemzetközi vetélkedőn értek el előkelő helyezéseket a balassis diákok. A most bezárt oktatási év minden eddigi esztendő teljesítményét felülmúlja.
Az alábbiakban közöljük Farkas György igazgató ünnepi beszédét.
„A június minden diák életében az egyik legizgalmasabb, legérdekesebb hónap. Befejeződik a tanév, s végre elkezdődik a várva várt vakáció. Ilyenkor év vége felé mindenki izgatottan várja a bizonyítványt: mert lehet, hogy sejti az eredményt, otthon ezerszer kiszámolta a lehetséges átlagokat, de mégiscsak most válik bizonyossá, dokumentummal is igazolhatóvá az egész éves munka eredménye.
Így aztán a tanévzárás, a bizonyítványosztás napja egyfajta számvetés is egyszersmind. Kiderül az, hogy az év közben végzett munka meghozta-e gyümölcsét. Kiderül, hogyan értékelik tanáraitok az igyekezetet, a tanulást, az ügyességet, a befektetett energiát. Remélem, hogy minden diákunk örömmel veszi majd kézbe bizonyítványát, és büszke lehet az ebben a tanévben elért eredményére.
Gimnáziumunk 20 osztályának összesített tanulmányi átlaga: 4,27. A korábbi évek eredményeivel összevetve ez az átlag igen jónak mondható. Külön öröm számomra, hogy a legjobb eredményt elért osztály átlaga 4,87! Diákjaink közül 69-en kapnak kitűnő bizonyítványt és az ezzel járó oklevelet. Ezúton is gratulálok nekik. Az év végén megítélt tantárgyi dicséretek száma 610. Szép számmal vannak tehát olyan tanulók, akik egyszerre több tantárgyból is dicséretre méltó eredményt produkáltak ebben a tanévben. Őket példaként állítom diáktársaik elé, s remélem, a jó példa ragadós lesz jövőre.
Hagyományainkhoz híven sok balassis diák indult el különféle rangos tanulmányi és sportversenyen az idei évben. Közülük 32-en az országos és a fővárosi versenyek első 10 helyezettjei közé kerültek, illetve 4 csapatunk is hasonló eredményt ért el. Hamarosan láthatjuk őket a díjátadáson. Új hagyományt teremtve az ő nevük is felkerül a sikeres versenyzők falára, az OKTV örökranglista mellé.
És ha már az OKTV-t említettem: Büszkék lehetünk arra, hogy a 2010/2011-es tanévben 7 döntős helyezettünk volt ezen a rangos versenyen. A 7 döntős eredményt 6 tanuló érte el:

  • Magasvári Ákos (11. b) informatikából a 9. (felkészítő tanára dr. Piláth Károly),
  • Szabó Melinda (12. b) történelemből 17. (felkészítő tanára Molnár Zsolt)
  • Szabó Melinda (12. b) latin 24. (felkészítő tanára dr. Kiss Gáborné)
  • Bagyon Renáta (12. b) rajz és vizuális kultúra 23. (felkészítő tanára Halasyné Tóth Ibolya)
  • Mravik Anna (12.a) biológia 24. (felkészítő tanára Molnár Ágnes)
  • Sárosi Éva (12. c) francia 26. (felkészítő tanára Juhász Anikó)
  • Bogye Balázs (10. c) informatika 28. (felkészítő tanára dr. Piláth Károly)

Köztudomású, hogy az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny a gimnáziumok olimpiája, a döntőbe jutott diákokat országos szinten jegyzik, helyezésükért az egyetemi felvételi vizsgán többletpont jár. Igen nagy dicsőség bármely gimnázium számára akár csak egy döntős eredmény is. Ezért örömteli számunkra a 7 döntős eredmény. E tekintetben az idei év – a kerületi sajtóban nemrég megjelent írás címét idézve – „a Balassi legjobb éve”.
Az imént elhangzottak fényében talán nem meglepő, hogy a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium ebben az évben regisztrált Tehetségpont lett. A Tehetségpontok hálózatát a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége hívta életre azzal a céllal, hogy az egész országra, sőt a Kárpát-medencére kiterjedően támogassa a tehetségügyet. Tehetségpont csak olyan intézmény lehet, amely megfelel a szigorú kritériumoknak. A regisztráció azt bizonyítja, hogy a Balassi átment a vizsgán. Persze az elismerő cím nemcsak kitüntetést jelent, hanem kötelezettséggel is jár. Tovább kell folytatnunk azt a tehetséggondozó munkát, amely eddig is Rákosmente és a szűkebb régió ismert és elismert intézményévé tette gimnáziumunkat. Itt kell megköszönnöm a kerület vezetésének, különösen pedig polgármester úrnak azt a támogatást, ami lehetővé tette a Balassi Tehetségponttá válását.
Ebben a tanévben számos, a tehetséggondozással kapcsolatos programot szerveztünk. Ezek közül említést érdemel két európai uniós pályázatunk. Az audiovizuális emlékgyűjtés címet viselő projekt keretében Rákosmente történelmi emlékeit gyűjtötték össze tanulóink. 16 diák 4 történelem szakos kolléga segítségével több mint 50 videóinterjút készített az 1939 és 1990 közötti korszak szemtanúival. Az egy évig tartó munka során a diákok megtanulták a történészi és a filmes szakma mesterfogásait, találkoztak a második világháború, a Rákosi-korszak vagy éppen az 1956-os forradalom ismert vagy kevésbé ismert hőseivel. A pályázat adta lehetőségek kihasználásával tettük élővé a történelmet tanulóink számára. Megítélésem szerint nagyon hasznos munka folyt ezekben a szakkörökben.
Az „Együtt Rákosmente tehetségeiért” című uniós projektet a kerület négy iskolája – köztük a Balassi – közösen valósította meg, ún. konzorciumi formában. A közel 20 millió forintos pályázat keretében egyebek mellett 91 pedagógus továbbképzését finanszíroztuk. Mindannyian a tehetséggondozás témakörében vehettek részt 30 órás akkreditált tanfolyamokon. Az elnyert összegből tehetséggondozó szakköröket tartottunk egy tanéven át. A négy iskola együttműködését szolgálta a közösen szervezett „Ifjú tehetségek versenye”, melyet az 5. és a 6. osztályosok számára hirdettünk meg. Összesen 110 kisdiák indult ezen az őszi vetélkedőn, s büszkén mondhatom, hogy a balassisok megállták a helyüket, szép eredményeket értek el. A pályázat legnagyobb hozadéka azonban mégis az, hogy itt, Rákosmentén felhívta a figyelmet a tehetséggondozás társadalmi fontosságára, és jelentősen előmozdította négy kerületi iskola szakmai együttműködését. Ahogy a minapi projektzáró rendezvényen a szomszéd gimnázium pedagógusa mondta: végre közelebbről is megismertük egymás munkáját, sikereit, problémáit. Valamennyiünk nevében elmondhatom, jó érzés volt összefogva, együtt tennünk valamit a Rákosmentén élő ifjú tehetségek érdekében.
Szintén a szakmai együttműködést szolgálta a május elején megtartott „Tehetséggondozás Rákosmentén” című nemzetközi konferencia, melyet a Balassi a Magyar Tehetséggondozó Társasággal közösen szervezett. Az ország minden pontjáról, sőt a határokon túli magyarlakta városokból is érkeztek vendégek, s örömmel mondhatom, hogy a kerület óvodáiból és iskoláiból szép számmal voltak érdeklődők. Ezen a konferencián a tehetségügy ismert szakértőit is üdvözölhettük az előadók között: dr. Balogh László professzort vagy éppen dr. Franz Mönks professzort az Európai Tehetségtanács örökös elnökét. Mellettük a kerületi intézmények mutatták be tehetséggondozó programjuk főbb jellemzőit. Mindenképp hasznosnak ítélem meg az ehhez hasonló szakmai fórumok működését a kerület határain belül. Ezúttal is szeretném megköszönni a kerület vezetőinek azt, hogy mindvégig támogatták és érdeklődő figyelmükkel tüntették ki ezeket a rendezvényeket. Ezzel is bizonyítva, hogy Rákosmentén fontos szerepet tulajdonítanak az oktatásnak, s ezen belül a tehetséggondozásnak.”

 Az eredményes tanulók elismeréseit Riz Levente polgármester adta át

A 69 tanuló kitűnő tanulmányi eredményt elért tanuló csoportképe a tanévzáró után