magyar fejlec2

Az ELTE professzora tanított a Balassiban

2011. március 12.

A legjobbaknak a legjobbat… Ez a gondolat vezérelt bennünket, magyartanárokat akkor, amikor meghívtuk gimnáziumunkba Dr. Adamik Tamás professzor urat, az ELTE BTK klasszika-filológus professzor emeritusát, hogy az emelt szinten tanuló maturandusainknak Vergilius és Radnóti költészetének párhuzamos elemeit – mintegy a téma zárásaként – mutassa be.

Bővebben: Az ELTE professzora a Balassiban