2012. júliusában iskolánk két pályázatot nyert meg a Comenius iskolai együttműködések program keretén belül. A pályázatokkal egyenként 20-20 000 eurót használhatunk fel a pályázat megvalósítására és a diák illetve tanár mobilitások lebonyolítására.

A Blue Ribbon (Kék Szalag) projekt célja, hogy minél több szempontból megismertesse a tanulókat a víz jelentőségével. A diákok tanulmányozhatják az általuk megjelölt folyó természeti, történelmi vonatkozásait, kutathatják, milyen hatással volt az adott víz a településszerkezetre, kereskedelemre, kultúrára. A projekt keretén belül bemutathatják, hogyan jelenik meg az adott folyó képzőművészeti és zenei alkotásokban. A projekt során nagy hangsúlyt fektetünk a természettel kapcsolatos tudatos gondolkodásmód kialakítására és vizeink védelmére. A résztvevő országok olyan vizet választottak, amely egyben szimbolizálja is országukat, lakóhelyüket, s mint jelkép, jelentős szerepet játszik a nemzet tudatában és életében. A Balassi Gimnázium a Dunát választotta a projekt témájának.
A projekt megvalósítása angol nyelven történik, ezáltal a tanulóknak lehetőségük nyílik kommunikációs képességeik fejlesztésére.
A projektben nyolc ország vesz részt: Olaszország, Spanyolország, Törökország, Franciaország, Magyarország, Litvánia, Portugália, Románia.

Második projektünk az Equal citizenship, azaz az Egyenlő polgárjogok címet viseli.
A projekt célja, hogy felhívja a diákok figyelmét az európai polgári lét egyik fontos formájára, és tiszteletre tanítson az egyenjogúság, különös tekintettel a nemek közötti egyenlőség gondolatával kapcsolatban.
A megvalósítás során a diákok feltérképezhetik, hogy a nemi sztereotípiák milyen hatással vannak az emberekre az élet különböző területein. Filmeket, fotókat elemeznek, újságcikkeket gyűjtenek a téma feltárására. A projekt lehetőséget ad arra, hogy a diszkrimináció más fajtáival is megismerkedhessenek a diákok, és megtanulják, hogy mit tehetnek ellene. A feldolgozás keretében műhelymunkát, kiállításokat, kérdőíves felméréseket szerveznek.
A projektben tíz ország vesz részt: Lengyelország, Izland, Franciaország, Görögország, Spanyolország, Olaszország, Törökország, Magyarország, Norvégia, Ciprus.